Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Το παρελθόν ως εξουσία