Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ottoman Ideas on Monarchy Before the Tanzimat Reforms: Toward a Conceptual History of Ottoman Political Notions