Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The policy of wheat self-sufficiency and its impact upon rural modernization in Greece 1928–1960