Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Rural Macedonia from Ottoman to Greek rule (1900-1920). Bridging the gap

Rural Macedonia from Ottoman to Greek rule (1900-1920). Bridging the gap

Socrates Petmezas, "Rural Macedonia from Ottoman to Greek rule (1900-1920). Bridging the gap." in L.Baruh και V. Kehriotis (επιμ.) Economy and Society on Both Shores of the Aegean, Athens, Alpha Bank Historical Archive (in print)

  • Σωκράτης Πετμεζάς