Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ο Mωρίς Mαίτερλινκ και οι απόψεις του Παλαμά για το θέατρο