Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Labours and Golden Apples of Maritime History. Large-scale national and international Research Projects