Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Ottoman Empire, the Balkans and the Greek Lands: Studies in Honor of John C. Alexander

M. Sariyannis (μαζί με E. Kolovos, Ph. Kotzageorges, S. Laiou): The Ottoman Empire, the Balkans and the Greek Lands: Studies in Honor of John C. Alexander, Istanbul: Isis Press 2007.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης
  • Ηλίας Κολοβός