Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οθωμανικές πηγές για τον Κρητικό Πόλεμο: μια επισκόπηση [Ottoman Sources on the Cretan War]

Μ. Σαρηγιάννης (μαζί με Η. Κολοβό), «Οθωμανικές πηγές για τον Κρητικό Πόλεμο: μια επισκόπηση», Στέφανος Κακλαμάνης (επιμ.), Ο Κρητικός Πόλεμος. Από την ιστορία στη λογοτεχνία, Ηράκλειο: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών 2008, σελ. 183-214.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης
  • Ηλίας Κολοβός