Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Το οθωμανικό αρχείο του σιναϊτικού μετοχιού του Αγίου Ματθαίου στο Ηράκλειο Κρήτης (1573-1849) [The Ottoman Archive of the Sinaite Metochion of St Mattheus in Herakleio, Crete (1573-1849)]

Μ. Σαρηγιάννης (μαζί με Γ. Σπυρόπουλο) «Το οθωμανικό αρχείο του σιναϊτικού μετοχιού του Αγίου Ματθαίου στο Ηράκλειο Κρήτης (1573-1849)», στο Σιναϊτικά μετόχια σε Κρήτη και Κύπρο, Αθήνα: Ίδρυμα Όρους Σινά χ.χ. [2009], σελ. 71-98.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης
  • Γιάννης Σπυρόπουλος