Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Βεντέτες ‘υπέρ πίστεως και πατρίδος’, Ενδοχριστιανική βία και πολιτική στα Σφακιά στις παραμονές του 1821 [Blood Feuds for “Faith and Fatherland?” Intra-Christian Violence and Politics in Sphakia on the Eve of the 1821 Revolution]
ISBN: 978-960-7089-29-8

Spyropoulos Yannis, “Βεντέτες ‘υπέρ πίστεως και πατρίδος’; Ενδοχριστιανική βία και πολιτική στα Σφακιά στις παραμονές του 1821”, in Dimitris Dimitropoulos, Christos Loukos, and Panagiotis Michailaris (eds),Όψεις της Επανάστασης του 1821​​​​​​​, Athens: Mnimon, 2018, 107–122.

  • Γιάννης Σπυρόπουλος