Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Janissary Politics on the Ottoman Periphery (18th-Early 19th c.)
ISBN: 978-960-524-553-5

Spyropoulos Yannis, “Janissary Politics on the Ottoman Periphery (18th-Early 19th c.)”, in M. Sariyannis (ed.), Political Thought and Practice in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete IX: A Symposium Held in Rethymno, 9-11 January 2015, Rethymno: Crete University Press, 2019, 449-481.

  • Γιάννης Σπυρόπουλος