Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Spread of Çiftliks (Large Estates) in the Eighteenth-Century Ottoman Balkans: The Case of the District of Veroia

Antonis Anastasopoulos, Stefanos Poulios, and Yannis Spyropoulos, “The Spread of Çiftliks (Large Estates) in the Eighteenth-Century Ottoman Balkans: The Case of the District of Veroia”, in D.-C. Rogojanu and G. Boda (eds), History, Culture and Research, vol. 3, Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2019, 90–109.

  • Γιάννης Σπυρόπουλος
  • Αντώνης Αναστασόπουλος