Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Spyropoulos Yannis, “Janissaries: A Key Institution for Writing the Economic and Political History of Ottoman Muslims in the Early Modern Period”, Historical Reporter / ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 29, (2019), 104-133.

  • Γιάννης Σπυρόπουλος