Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Île des vins ou sombre écueil ? Points de vue ottomans sur les massacres de Chio. Pétition adressée au sultan Mahmud II (15 juin 1822)
ISBN: 9782251450711

Spyropoulos Yannis, “Île des vins ou sombre écueil ? Points de vue ottomans sur les massacres de Chio. Pétition adressée au sultan Mahmud II (15 juin 1822)”, in Elisabetta Borromeo and Nicolas Vatin (eds), Les Ottomans pareux mêmes, Paris: Les Belles Lettres, 2020, 253-257.

  • Γιάννης Σπυρόπουλος