Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Το οθωμανικό φρούριο της Σπιναλόγκας από την κατάκτησή του (1715) μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα [The Ottoman Fortress of Spinalonga from its Conquest (1715) till the Beginning of the 19th Century]

Spyropoulos Yannis, “Το οθωμανικό φρούριο της Σπιναλόγκας από την κατάκτησή του (1715) μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα”, Τα Ιστορικά, 71, 2020, 113-140.

ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 71 (ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ)

  • Γιάννης Σπυρόπουλος