Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μια ξεχασμένη ιστορία: Αφρικανικές κοινότητες στην οθωμανική Ελλάδα και τη Μικρά Ασία [A Forgotten Tale: African Communities in the Ottoman Greek Lands and Asia Minor]

Spyropoulos Yannis, “Μια ξεχασμένη ιστορία: Αφρικανικές κοινότητες στην οθωμανική Ελλάδα και τη Μικρά Ασία”, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 21, 2020, 99-119.

  • Γιάννης Σπυρόπουλος
https://doi.org/10.12681/deltiokms.26645