Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Nikos Tsivikis, ‘Amorium and the ever-changing urban space: from early Byzantine provincial city to middle Byzantine provincial capital’, N. Kontogiannis & T. Uygar (eds.), Byzantine Anatolia: Space and Communities. 5th International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, Istanbul (2021), 191-215.

  • Νίκος Τσιβίκης