Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μια πόλη από την αρχή. Κοινωνικοί και οικιστικοί μετασχηματισμοί στο Πέραμα

Ελένη Κυραμαργιού, "Μια πόλη από την αρχή. Κοινωνικοί και οικιστικοί μετασχηματισμοί στο Πέραμα", στο Ουρανία Καϊάφα (επιμ.), Πειραιάς: το λιμάνι και η πόλη, Εταιρεία Σπουδών, Αθήνα 2021

  • Ελένη Κυραμαργιού