Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Beyond 'Classical' Ottoman Defterology: A Preliminary Assessment of the Tahrir Registers of 1670/71 concerning Crete and the Aegean Islands
ISBN: 978-1617190995

E. Kolovos, "Beyond 'Classical' Ottoman Defterology: A Preliminary Assessment of the Tahrir Registers of 1670/71 concerning Crete and the Aegean Islands", στο E. Kolovos, Ph. Kotzageorgis, S. Laiou, M. Sariyannis (επιμ.), The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and Economic History; Studies in Honor of John C. Alexander, Κωνσταντινούπολη, Isis Press, 2007

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης
  • Ηλίας Κολοβός