Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωμανικό πλαίσιο: Πρώτη προσέγγιση με βάση τα οθωμανικά έγγραφα της Καϊρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου (1579-1821)
ISBN: 960-7709-25-X

Η. Κολοβός, «Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωμανικό πλαίσιο: Πρώτη προσέγγιση με βάση τα οθωμανικά έγγραφα της Καϊρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου (1579-1821)», Άνδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 2006.

  • Ηλίας Κολοβός