Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ραγιάδες και Φράγκοι στην Πύλη του σουλτάνου: Η κοινωνία της Ανδρου το 1564 και η οθωμανική κεντρική διοίκηση

Η. Κολοβός, «Ραγιάδες και Φράγκοι στην Πύλη του σουλτάνου: Η κοινωνία της Ανδρου το 1564 και η οθωμανική κεντρική διοίκηση», Άγκυρα 2 (2004), 55-88.

  • Ηλίας Κολοβός