Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Assessment of water-induced soil erosion as a threat to cultural heritage sites: the case of Chania prefecture, Crete Island, Greece

Polykretis, C., Alexakis, D.D., Grillakis, M.G., Agapiou, A., Branka, C., Papadopoulos, N., Sarris, A.,   (2021). Assessment of water-induced soil erosion as a threat to cultural heritage sites: the    case of Chania prefecture, Crete Island, Greece, Big Earth Data

  • Απόστολος Σαρρής
  • Νίκος Παπαδόπουλος
  • Δημήτριος Αλεξάκης
  • Χρήστος Πολυκρέτης
https://doi.org/10.1080/20964471.2021.1923231