Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Επιθεώρηση Τέχνης. Τεχνοκριτικά κείμενα 1953 – 1986

Γιώργος Πετρής, Επιθεώρηση Τέχνης. Τεχνοκριτικά κείμενα 1953 – 1986, επιστημονική επιμέλεια - εισαγωγή Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος, Αθήνα – Ηράκλειο: AICA-Ελλάς – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2008.

  • Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος