Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Βιβλιογραφικός οδηγός των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη
2004
Μέντη Δώρα, Ταχοπούλου Ολυμπία (2004), Βιβλιογραφικός Οδηγός των Ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο