Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Studenti greci alle Accademie di Belle Arti d’Italia (XIX secolo)

Παναγιώτης Κ. Ιωάννου, «Studenti greci alle Accademie di Belle Arti d’Italia (XIX secolo)», στο Francesco Bruni και Chryssa Maltezou (επιμ.), L’Adriatico: incontri e separazioni (XVIII- XIX secolo). Atti del Convegno Internazionale di Studi (Corfù, 29-30 aprile 2010), Βενετία: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti / Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2011, 297-321.

  • Παναγιώτης Κ. Ιωάννου