Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου στα έργα των ζωγράφων Αντώνιου Βασιλάκη (L’Aliense), Βελισσάριου Κορένσιου (Belisario Corenzio) και Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco)

Παναγιώτης Κ. Ιωάννου, «Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου στα έργα των ζωγράφων Αντώνιου Βασιλάκη (L’Aliense), Βελισσάριου Κορένσιου (Belisario Corenzio) και Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco)», στο Κώστας Γ. Τσικνάκης (επιμ.), Η απήχηση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου στον ευρωπαϊκό κόσμο. Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης (Ναύπακτος, 13 Οκτωβρίου 2012), Αθήνα – Βενετία: Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη – Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 2013,187-210.

  • Παναγιώτης Κ. Ιωάννου