Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Maecenas Alessandro Farnese and the Question of His Patronage of El Greco

Παναγιώτης Κ. Ιωάννου, «The Maecenas Alessandro Farnese and the Question of His Patronage of El Greco», στο Νίκος Χατζηνικολάου (επιμ.), Ο Δ. Θεοτοκόπουλος μεταξύ Βενετίας και Ρώμης / D. Theotocopoulos Between Venice and Rome, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 83-135.

  • Παναγιώτης Κ. Ιωάννου
  • Νίκος Χατζηνικολάου