Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Con la solita curiosità di questi tali”. Artisti e copisti nei servizi segreti spagnoli tra Roma e Madrid

Παναγιώτης Κ. Ιωάννου, «Con la solita curiosità di questi tali”. Artisti e copisti nei servizi segreti spagnoli tra Roma e Madrid», στο Alessandra Anselmi (επιμ.), I rapporti tra Roma e Madrid nei secoli XVI e XVII: arte diplomazia e politica. Convegno internazionale, Roma 7-9 luglio 2011 (Real Academia de España en Roma), Ρώμη: Gangemi, 2014, 315-329.

  • Παναγιώτης Κ. Ιωάννου