Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Disegno, immagine e astrazione nel Mediterraneo orientale nel dialogo tra le arti

Παναγιώτης Κ. Ιωάννου, «Disegno, immagine e astrazione nel Mediterraneo orientale nel dialogo tra le arti”, στο Sabina de Cavi (επιμ), Dibujo y Ornamento. Trazas y dibujos de artes decorativas entre Portugal, España, Italia, Malta y Grecia, Κόρντοβα – Ρώμη: Diputación Provincial de Córdova – De Luca, 2015, 491-500.

  • Παναγιώτης Κ. Ιωάννου