Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οθωμανικές πηγές για τη νεότερη ιστορία της Λευκάδας. Πρόδρομη παρουσίαση
ISBN: 978-960-524-391-3

Η. Κολοβός, «Οθωμανικές πηγές για τη νεότερη ιστορία της Λευκάδας. Πρόδρομη παρουσίαση», Θ. Π. Κατωπόδης και Τ. Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Δρόμοι και παράδρομοι της τοπικής ιστορίας. Πρακτικά ΙΕ΄ Συμποσίου Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Λευκάδα 18-20 Αυγούστου 2010, Αθήνα: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών 2011, σελ. 23-48. 

  • Ηλίας Κολοβός