Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Running Water for the Officials, Rainwater for the Poor: Symbolic Use and Control of Water in Ottoman Crete

Y. Spyropoulos, "Running Water for the Officials, Rainwater for the Poor: Symbolic Use and Control of Water in Ottoman Crete", εγκεκριμένο για δημοσίευση στο περιοδικό Water History.

  • Γιάννης Σπυρόπουλος