Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Geophysical Prospection on the Volcanic Environs of Therasia Island, Cyclades, Greece

Sarris, A.; Kalayci, T.; Papadopoulos, N., "Geophysical Prospection on the Volcanic Environs of Therasia Island, Cyclades, Greece", ISAP News, vol. 37, pp. 43500.

  • Απόστολος Σαρρής
  • Νίκος Παπαδόπουλος