Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Papadopoulos, N.; Tsourlos, P.; Tsokas, G. N.; Sarris, A., "Two-dimensional and three-dimensional resistivity imaging in archaeological site investigation", Archaeological Prospection, vol. 3, no. 13, pp. 163–181.

  • Απόστολος Σαρρής
  • Νίκος Παπαδόπουλος
https://doi.org/10.1002/arp.276