Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Economic Development of Southeast Europe in the 19th century
2011

S. Petmezas (& Edhem Eldem), The Economic Development of Southeast Europe in the 19th century, Athens: Historical Archive of Alpha Bank, 2011, 137-172.