Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Δουλεύοντας στον χώρο του θεάματος. Θέατρο και κινηματογράφος στην Ελλάδα, 19ος-20ός αιώνας, με επιστημονική επιμέλεια των Ελίζας Άννας Δελβερούδη και Νίκου Ποταμιάνου.
Έντυπo/η Βιβλίο
ISBN: 978-618-82229-8-4

Νίκος Ποταμιάνος και Λιζιάννα Δελβερούδη (επιμ.), Δουλεύοντας στον χώρο του θεάματος. Θέατρο και κινηματογράφος στην Ελλάδα, 19ος-20ός αιώνας, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2020

Το βιβλίο αυτό προέκυψε από ημερίδα που οργάνωσε το Δίκτυο για την Ιστορία της Εργασίας και του Εργατικού Κινήματος στην Αθήνα το 2017. Αποτελεί τη συνέχεια ενός πειράματος: της συνάντησης ιστορικών της εργασίας με ιστορικούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Στη συνάντηση αυτή συνέβαλαν και ερευνητικά ερωτήματα που γεννιούνται από την απορρύθμιση και τους μετασχηματισμούς των εργασιακών σχέσεων τις τελευταίες δεκαετίες στο εξωτερικό και στη χώρα μας, ιδίως από την εποχή των μνημονίων και μετά.

Ο καλλιτέχνης αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το αρχέτυπο του ευέλικτα εργαζόμενου στον νεοφιλελεύθερο μετα-φορντικό καπιταλισμό, καθώς την αυτόνομη και δημιουργική εργασία του χαρακτηρίζουν η συνεχής διαθεσιμότητα και προσαρμοστικότητα, η  αυτοεκμετάλλευση και το ρίσκο, τα ασαφή όρια εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου, η απουσία συνδικαλισμού, η επισφάλεια και η ευελιξία.

Η θεματική της εργασίας στη «βιομηχανία του θεάματος», είναι ελάχιστα αναπτυγμένη στην ιστοριογραφία, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Τα κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν όψεις της εργασίας στο ελληνικό θέατρο και κινηματογράφο, σε μια ευρεία χρονική προοπτική, στοχεύοντας να δώσουν συγκεντρωμένο βιβλιογραφικό υλικό, να υποδείξουν πηγές και αρχεία και να ανοίξουν τη συζήτηση για ένα ζήτημα του οποίου τα ίχνη χάνονται, αν όχι στον τομέα των κρατικών παρεμβάσεων, τουλάχιστο στο επίπεδο των ατομικών και ανεπίσημων συλλογικών εμπειριών.

  • Νίκος Ποταμιάνος