Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Συνεργασία με μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με 3 (τρεις) μεταπτυχιακούς φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες β’ φάσης (υποψήφιοι διδάκτορες) στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία με μεταπτυχιακό φοιτητή/μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταπτυχιακό φοιτητή/μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ερευνητική ενέργεια «Μελέτη χρωστικών σε λίθινες επιφάνειες» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΠΟΛΙΤΕΙΑ το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία με μεταπτυχιακούς φοιτητές

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, με μεταπτυχιακούς φοιτητές/τρίες στην ερευνητική ενέργεια «"Νεωτερισμός" και "ελληνικότητα" στα πεδία της τέχνης και της τεχνοκριτικής» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία με υποψήφιο μεταπτυχιακό ερευνητή/τρια, υποψήφιο διδάκτορα ερευνητή/τρια και μεταδιδακτορικoύς ερευνητές/τριες

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με υποψήφιο μεταπτυχιακό ερευνητή/τρια υποψήφιο διδάκτορα ερευνητή/τρια και μεταδιδακτορικoύς ερευνητές/τριες,  στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΠΕΦΥΚΑ στη δράση ΚΡΗΠΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 3/3/2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 3/3/2013

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταδιδακτορικό ερευνητή/τρια στο στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων Archaeolandscape Europe & Mobile Archaeological Lab – Star-Lab

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 3/3/2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 3/3/2013

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με υποψήφιους διδάκτορες ερευνητές/τριες και μεταδιδακτορικoύς ερευνητές/τριες στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΠΟΛΙΤΕΙΑ το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία με μεταδιδακτορικούς ερευνητές και μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταδιδακτορικούς ερευνητές και μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ το οποίο χρηματοδοτείται από τη δράση ΚΡΗΠΙΣ.Διαβάστε περισσότερα

13ο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας στα Χανιά

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης θα οργανώσει το 13ο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας στα Χανιά από 5 έως 8 Σεπτεμβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

1η Διάλεξη με θέμα "Η Δημοκρατία της Βαϊμάρη"

Κύκλος Διαλέξεων 2011-2012

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στα πλαίσια του εορτασμού των 30 χρόνων από την ίδρυσή του σας προσκαλεί στην 1η διάλεξη με θέμα Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης Τετάρτη, 4 Ιουλίου, στις 19:00 στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Λιάνης»

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την υποτροφία

Υποτροφία για έρευνα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για την κοινωνική και οικονομική ιστορία της Κωνσταντινούπολης κατά το δεύτερο μισό του 19ου και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υποτροφία ως τις 11 Μαΐου 2012.

Διαβάστε περισσότερα