Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

JaNet

Janissaries in Ottoman Port-Cities: Muslim Financial and Political Networks in the Early Modern Mediterranean​​​​​​​

Το πρόγραμμα θα διερευνήσει τον οικονομικό και κοινωνικοπολιτικό ρόλο των γενιτσάρων τον 18ο και τον 19ο αιώνα μέσω της εξέτασης τους ως διασυνδεδεμένων δικτύων στην Μεσόγειο (συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς μεγάλων λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη). Με τη μελέτη των γενιτσάρων το έργο φιλοδοξεί να προσφέρει μια ριζικά νέα ιστορική ανάλυση σε σχέση, αφενός, με τον ρόλο των μουσουλμάνων στην οθωμανική και την ευρύτερη εμπορική οικονομία της Μεσογείου – έναν ρόλο που η βιβλιογραφία σε μεγάλο βαθμό αγνοεί – και, αφετέρου, με τις διαδικασίες που οδηγούσαν στη δημιουργία διασπορών και στη μεταφορά ανθρώπων και ιδεών μεταξύ διαφόρων μουσουλμανικών κοινοτήτων στην περιοχή.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Σπυρόπουλος

Φορέας χρηματοδότησης: European Research Council – Starting Grant 2019

Το πρόγραμμα θα διερευνήσει τον οικονομικό και κοινωνικοπολιτικό ρόλο των γενιτσάρων τον 18ο και τον 19ο αιώνα μέσω της εξέτασης τους ως διασυνδεδεμένων δικτύων στην Μεσόγειο (συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς μεγάλων λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη). Με τη μελέτη των γενιτσάρων το έργο φιλοδοξεί να προσφέρει μια ριζικά νέα ιστορική ανάλυση σε σχέση, αφενός, με τον ρόλο των μουσουλμάνων στην οθωμανική και την ευρύτερη εμπορική οικονομία της Μεσογείου – έναν ρόλο που η βιβλιογραφία σε μεγάλο βαθμό αγνοεί – και, αφετέρου, με τις διαδικασίες που οδηγούσαν στη δημιουργία διασπορών και στη μεταφορά ανθρώπων και ιδεών μεταξύ διαφόρων μουσουλμανικών κοινοτήτων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την οπτική του προγράμματος, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, το σώμα των γενιτσάρων αποτελούσε μία από τις κύριες οδούς για τη συμμετοχή διαφόρων μουσουλμανικών κοινωνικών στρωμάτων της οθωμανικής περιφέρειας στην αναπτυσσόμενη πιστωτική αγορά και την εμπορική ζωή της αυτοκρατορίας, καθώς και μέσο για τη συμμετοχή τους στην τοπική και αυτοκρατορική πολιτική σκηνή. Η γενιτσαρική οργάνωση είχε εξελιχθεί σε μια πλατφόρμα ανταλλαγής ανθρώπων, αγαθών και ιδεών μεταξύ διαφόρων επαρχιών που κάλυπταν μια τεράστια γεωγραφική περιοχή. Εντός του μεσογειακού πλαισίου, η θεώρηση αυτή μάς επιτρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τις πληροφορίες που παρέχονται από δυτικές πηγές και να επαναπροσδιορίσουμε δραστικά τον κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό ρόλο των μουσουλμάνων στην περιοχή, μια προσέγγιση της οποίας η σύγχρονη ιστορική ανάλυση σε μεγάλο βαθμό στερείται.

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: ΙΜΣ/ΙΤΕ

Ερευνητική ομάδα ΙΜΣ/ΙΤΕ:

 • Επίκ. Καθ. Δημήτρης Παπασταματίου, Συνεργαζόμενος Ερευνητής
 • Δρ. Anna Sydorenko, Μεταδιδάκτορας
 • Δρ. Abdulmennan Altıntaş, Μεταδιδάκτορας
 • Δρ. Youssef ben Ismail,  Μεταδιδάκτορας
 • Μαρία Φραγκοπούλου, Υπεύθυνη Συντονισμού και Επικοινωνίας

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ISTANBUL MEDENİYET (Δεύτερος Δικαιούχος), Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
  • Αναπλ. Καθ. Mehmet Mert Sunar
 2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ IZMIR KÂTİP ÇELEBİ (Τρίτος Δικαιούχος), Σμύρνη, Τουρκία
  • Αναπλ. Καθ. İrfan Kokdaş
  • Δρ. Aysel Yıldız
 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ DJILALI BOUNAÂMA KHEMIS-MILIANA (Τρίτο Μέρος), Χεμίς-Μιλιάνα, Αλγερία
  • Επίκ. Καθ. Fahima Amrioui

 

Ερευνητική Ομάδα

Άννα Σιντορένκο

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae

Γεωργία Ειρήνη Τρούλη

Mηχανικός λογισμικού
Curriculum vitae

Εβίτα Δανδάλη

Υποψήφια διδάκτωρ
Curriculum vitae

Μαρία Ε. Φραγκοπούλου

Βοηθός Έρευνας & Συντονισμού (Προγραμμάτων RICONTRANS & JaNet)
Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020» (συμφωνία επιχορήγησης αριθ. 849911)