Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση Post-doctoral "Stavros Niarchos Foundation - FORTH Fellowship" in the project ARCHERS (αριθ. πρωτ. 35) έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση Post-doctoral "Stavros Niarchos Foundation - FORTH Fellowship" in the project ARCHERS (αριθ. πρωτ. 35) έχουν ανακοινωθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέσεις με αριθ. πρωτ. 30 & 31 έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέσεις "PhD student position in the project ARCHERS" (αριθ. πρωτ. 31) και "Post-doctoral researcher in the project ARCHERS" (αριθ. πρωτ. 30) έχουν ανακοινωθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για εκλογή Ερευνητών-μελών της ειδικής επιτροπής κριτών για την εκλογή Διευθυντή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για εκλογή Ερευνητών-μελών της ειδικής επιτροπής κριτών για την εκλογή Διευθυντή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα