Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ARCHERS

Ερευνητική Ομάδα

Σπύρος Τζόκας

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Χρήστος Χατζηιωσήφ

Καθηγητής ιστορίας νεοτέρων χρόνων - Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ