Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Χρήστος Πολυκρέτης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Ο Δρ Χρήστος Πολυκρέτης είναι γεωγράφος (BSc), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στη «Διαχείριση και Ανάλυση Γεωγραφικών Πληροφοριών (Γεωπληροφορική)», και διδακτορικού τίτλου (PhD) στην αξιοποίηση τεχνολογιών γεωπληροφορικής για περιβαλλοντική μοντελοποίηση. Σήμερα, είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος (GeoSat ReSeArch) του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (IΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εφαρμογή τεχνολογιών γεωπληροφορικής (γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τηλεπισκόπηση, κλπ.) για τη μελέτη και ανάλυση διαφόρων τύπων φαινομένων/προβλημάτων (περιβαλλοντικών, κοινωνικών, κλπ.). Η εξειδίκευσή του εντοπίζεται κυρίως στους τομείς της επεξεργασίας γεωχωρικών/δορυφορικών δεδομένων και της χωρικής ανάλυσης. Έχει παράσχει υποστηρικτική διδασκαλία σε σχετικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά ακαδημαϊκά μαθήματα, ενώ επίσης έχει παραδώσει διαλέξεις σε διάφορα προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και συμμετοχές ως εξωτερικός συνεργάτης σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Επιπλέον, η προγενέστερη επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει θέσεις εργασίας ως αναλυτής γεωχωρικών δεδομένων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις