Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ερευνητικά Έργα

PhylProGramm

Phylogenies probing Grammar. Exploring morphosyntax at different scales of language change

ERC

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έλενα Αναγνωστοπούλου
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (Advanced Grant 2022, Grant Agreement 101096554)
Ημερομηνία Έναρξης: 1 Οκτωβρίου 2023,   Ημερομηνία Λήξης: 30 Σεπτεμβρίου 2028
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 2.499.925
Θεσμός Φιλοξενίας: ΙΜΣ-ΙΤΕ