Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ιστορία της Μαύρης Θάλασσας, 18ος-19ος αιώνας

Ιστορία της Μαύρης Θάλασσας, 18ος-19ος αιώνας

Το διαρκές αυτό πρόγραμμα συνεχίζει τη μελέτη της Ιστορίας της Μαύρης Θάλασσας που ξεκίνησε με το πρόγραμμα «Μαύρη Θάλασσα και πόλεις λιμάνια από τον 18οέως τον 20ό αιώνα.».

Επιστημονική Υπεύθυνη Καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη

Το διαρκές αυτό πρόγραμμα συνεχίζει τη μελέτη της Ιστορίας της Μαύρης Θάλασσας που ξεκίνησε με το πρόγραμμα «Μαύρη Θάλασσα και πόλεις λιμάνια από τον 18οέως τον 20ό αιώνα.». Συνεχίζει την αξιοποίηση του αρχειακού υλικού, την επεξεργασία των στατιστικών και τη δημοσίευση των βιβλίων, καθώς και την επικαιροποίηση της ιστοσελίδας με την τροφοδότηση νέου υλικού. Βλέπε www.blacksea.gr

Ερευνητική ομάδα

  • Καθηγητής Σωκράτης Πετμεζάς
  • Δρ Άννα Συντορένκο
  • Δρ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
  • Δρ Μαριάννα Αμπντουλάεβα

Ερευνητική Ομάδα

Τζελίνα Χαρλαύτη

Τζελίνα Χαρλαύτη

Διευθύντρια ΙΜΣ/ΙΤΕ, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας
Curriculum vitae
Σωκράτης Πετμεζάς

Σωκράτης Πετμεζάς

Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae
Άννα Σιντορένκο

Άννα Σιντορένκο

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae