Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ierapetra Harbour Survey

Geoarchaeological research in the broader area of Ierapetra harbour, Crete

In October 2019 the Ephorate of Underwater Antiquities in collaboration with the Laboratory of Geophysical Satellite Remote Sensing and Archaeoenvironment of IMS-FORTH undertook a scoping survey of the ancient harbour of Ierapetra (anc. Hierapytna) in Eastern Crete. The objective was to increase our understanding of the ancient harbour and its relationship with the present landscape. The survey examined the eastern mole, the modern harbour area and the western foreshore. The survey revealed a complex landscape, with changes over time that had not been previously noted and which affected the interpretation of the location and access to the ancient harbour. A series of previously unrecorded Roman structures were also identified.

In October 2019 the Ephorate of Underwater Antiquities in collaboration with the Laboratory of Geophysical Satellite Remote Sensing and Archaeoenvironment of IMS-FORTH undertook a scoping survey of the ancient harbour of Ierapetra (anc. Hierapytna) in Eastern Crete. The objective was to increase our understanding of the ancient harbour and its relationship with the present landscape. The survey examined the eastern mole, the modern harbour area and the western foreshore. The survey revealed a complex landscape, with changes over time that had not been previously noted and which affected the interpretation of the location and access to the ancient harbour. A series of previously unrecorded Roman structures were also identified.

The research team of GeoSat ReSeArch Lab was composed of the following researchers
Dr. Kleanthis Simyrdanis, Post-Doc
Dr. Gianluca Cantoro, Post-Doc
Dimitris Oikonomou, PhD candidate
Dr. Nikos Papadopoulos, Associate Researcher

And the following external collaborators:
Michael J Curtis, University of Leicester, U.K.
Dr Scott Gallimore, Wilfrid Laurier University, Canada
 

Δείτε εδώ την περιγραφή του έργου από το Πανεπιστήμιο του Leicester.

Ερευνητική Ομάδα

Gianluca Cantoro

Gianluca Cantoro

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Κλεάνθης Σιμυρδάνης

Κλεάνθης Σιμυρδάνης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Δημήτρης Οικονόμου

Δημήτρης Οικονόμου

Υποψήφιος διδάκτωρ
Curriculum vitae
Michael J Curtis

Michael J Curtis

Landscape and Coastal Archaeologist
University of Leicester, U.K.
Curriculum vitae