Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Παρουσιολόγιο νεοελληνικής ποίησης, 1801-1850

Παρουσιολόγιο νεοελληνικής ποίησης, 1801-1850

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η συστηματική απογραφή όλων των νεοελληνικών ποιημάτων, εκδεδομένων ή και ανέκδοτων, επώνυμων ή ανώνυμων, που γράφτηκαν ή εκδόθηκαν κατά το παραπάνω διάστημα (τα δημοτικά τραγούδια δεν συμπεριλαμβάνονται) και η ταξινόμησή-τους σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων κατά συγγραφέα και συλλογή, κατά τίτλο και κατά πρώτο στίχο

Υπεύθυνος Προγράμματος: Αλέξης Πολίτης

Περιγραφή και στόχοι του προγράμματος

Η συστηματική απογραφή όλων των νεοελληνικών ποιημάτων, εκδεδομένων ή και ανέκδοτων, επώνυμων ή ανώνυμων, που γράφτηκαν ή εκδόθηκαν κατά το παραπάνω διάστημα (τα δημοτικά τραγούδια δεν συμπεριλαμβάνονται) και η ταξινόμησή-τους σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων κατά συγγραφέα και συλλογή, κατά τίτλο και κατά πρώτο στίχο. Κάθε ποίημα περιγράφεται συνοπτικά (τίτλος, πρώτος στίχος, αριθμός στίχων, μετρική μορφή) ώστε να γίνεται εύκολα η αναγνώρισή-τους. Περιγράφονται επίσης όλες οι έντυπες ποιητικές συλλογές και οι χειρόγραφες Ανθολογίες. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα αρχείο φωτοτυπιών, ηλεκτρονικών καταγραφών, κλπ., με ορισμένα από τα πιο δυσπρόσιτα κείμενα.

Οι εργασίες του προγράμματος αρχίζουν την 1η Μαρτίου 2005. Η συλλογή των δεδομένων υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί σε έναν χρονικό ορίζοντα δύο ετών, ενώ η σταδιακή ένταξη των δεδομένων σε ηλεκτρονική βάση, υπολογίζεται να αρχίσει να είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο από τον Ιούνιο του 2005.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος: poetry.ims.forth.gr