Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Βιβλιογραφικός οδηγός των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη

Βιβλιογραφικός οδηγός των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη

Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία Bιβλιογραφικού Oδηγού των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη.

Υπεύθυνος προγράμματος: Ευριπίδης Γαραντούδης

Περιγραφή του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος που εκτελέστηκε από τον Σεπτέμβριο 2001 έως τον Αύγουστο 2003 ήταν η δημιουργία Bιβλιογραφικού Oδηγού των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη. Η σύνταξη του Bιβλιογραφικού Oδηγού, όπου καταγράφεται η βιβλιογραφία κάθε σεφερικού ποιήματος, κρίθηκε απαραίτητη, επειδή η διόγκωση της σεφερικής βιβλιογραφίας καθιστά δύσκολη τη συστηματική μελέτη των μεμονωμένων ποιημάτων. Έτσι, με την καταγραφή, κατά ποίημα, της σεφερικής βιβλιογραφίας δημιουργήθηκε ένα ερευνητικό εργαλείο που αφενός θα καθοδηγεί το νέο μελετητή, αφετέρου θα υποβοηθά κάθε συνθετική εργασία και επιστημονική ζήτηση τόσο του ακαδημαϊκού ερευνητή, όσο και του φιλόλογου της Mέσης Eκπαίδευσης. Mε τη βοήθεια αυτού του Oδηγού δίνονται επαρκή στοιχεία για τις κριτικές προσεγγίσεις κάθε ποιήματος, ικανά να διευκολύνουν την αναγνωστική του πρόσληψη και να προσδιορίσουν το βαθμό στον οποίο η έρευνα έχει προωθηθεί γύρω από το κάθε ποίημα. Ο εν λόγω Βιβλιογραφικός Οδηγός καλύπτει τη χρονική περίοδο 1931-2000. Αποδελτιώθηκαν 700 περίπου ποικίλης έκτασης κείμενα (μονογραφίες, μελέτες, βιβλιοκρισίες και σημειώματα), ενώ καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων σχεδόν 3.500 εγγραφές. Προσεχώς, ο βιβλιογραφικός οδηγός θα εκδοθεί σε βιβλίο. Επίσης στο Ι.Μ.Σ. θα παρέχεται στους ερευνητές η δυνατότητα να συμβουλεύονται την ηλεκτρονική βάση του Βιβλιογραφικού Οδηγού.

Δείτε τον οδηγό σε μορφή pdf (1.42MB)