Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μαρσιλιάνα, σάικα, σαϊτιά, λόντρα, ταρτάνα, γαβάρα [Marsiliana, saika, saetee, lontra, tartan, gabara]
ISBN: 978-960-6829-55-0