Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Spread of Çiftliks (Large Estates) in the Eighteenth-Century Ottoman Balkans: The Case of the District of Veroia