Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μια πόλη από την αρχή. Κοινωνικοί και οικιστικοί μετασχηματισμοί στο Πέραμα