Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Seafaring Lives in Transition. Mediterranean Maritime Labour, Communities, Shipping and the challenge of industrialization 1850s-1920s