Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Black Sea Historical Statistics, 1812-1914: A Short Introduction